Signalspor

Som de fleste sikkert vet så driver NRRL Sambandstjenesten også med signalsporing, dvs analyse av posisjonsdata fra mobiltelefon for å kunne lokalisere savnende personer etter direkte oppdrag fra politiet. Så langt har det ikke vært så mange oppdrag i vårt område, men vi ble kjent med ett for ikke så lenge siden.

NRRL Sambandstjenesten har etablert en egen gruppe som jobber med dette, men tjenesten de utfører er tilgjengelig for alle politidistrikt som har et behov for assistanse. Fra SBSV sitt ståsted så har vi nå fått noe verbal informasjon om dette arbeidet, men vi har samtidig bedt om at ledelsen i Sambandstjenesten formidler dette skriftlig til alle aktive sambandsgrupper slik at vi alle vet hvilke totale ressurser NRRL Sambandstjenesten har utvoer det lokale.

X

Right Click

No right click