Winlink stopper bruken av WINMOR

WDT (Winlink Development Team) har vedtatt å stoppe all støtte og videre bruk av WINMOR fra og med 10. juli 2020. De mener at både ARDOP og VARA er bedre og raskere, og ARDOP ble også utviklet i 2015 for å erstatte WINMOR. Winlink Teamet vil nå bruke sine ressurser på andre prosjekter og dropper derfor støtten til WINMOR. Andre moder, som nevnt over, tilbyr samme fordeler med mye bedre resultat.

Alle HF RMS gateway sysops er derfor anmodet om å fjerne WINMOR til fordel for ARDOP, VARA HF og Pactor 3 or 4 (avhengig av hva som er tillatt iht lokale regler). WINMOR vil bli fjernet som valg i kommende oppdatering for å gi plass til mer robuste og moderne digitale modes på HF. WINMOR har hatt en lang, god produktiv levetid.

LA1J RMS slo av WINMOR 17. juli, som resten av de norske RMSene.

Ifm siste oppdatering av Winlink Express til versjon 1.5.31.0 så er Winmor fortsatt tilgjengelig, men det blir færre og færre RMSer som aksepterer Winmor. For P2P skulle det ikke være noe problem.

X

Right Click

No right click