fareskilt

Vi kan aktivere videokonferanse eller videomøte ved behov (f.eks Microsoft Teams),
men venter med med fysiske møter inntil videre ...

X

Right Click

No right click