NRRL Sambandstjenesten Sør-Vest (SBSV)

Logo NRRL Sambandstjenesten

NRRL Sambandstjenesten er organisert med utgangspunkt i Norsk Radio Relæ Ligas rundt 70 grupper (lokallag) på landsbasis, og tjenesten bemannes av lisensierte radioamatører fra hele landet.

NRRL Sambandstjenesten er radioamatørenes organisering av nødsamband i krise og ved redning, og som sådan er vi også medlem av Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF).

Med utgangspunkt i radioamatørvirksomheten leverer NRRL Sambandstjenesten krise- og redningssamband når vanlige teletjenester faller ut eller mangler, under katastrofer og ved redningsoppdrag.

bilde av sambandshenger
FORF pilotprosjekt med støtte fra Gjensidigestiftelsen!

Norsk Radio Relæ Liga (NRRL)

Logo Norsk Radio Relæ Liga

Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) har siden 1929 vært radioamatørenes organisasjon i Norge. Vi arbeider for å styrke samarbeidet og vennskapet mellom radioamatørene og å høyne det faglige nivået. Vi jobber også med å gjøre amatørradio kjent og ivareta radioamatørenes interesser overfor myndighetene.


NRRL Sambandstjenesten – leverandør av nødsamband

I og med at NRRL Sambandstjenesten har hatt ønske om å følge politiets nye distriktsinndeling med 12 distrikter så har vi forsøkt å være forutsigende nok i vårt eget navnevalg ved å bruke NRRL Sambandstjenesten Sør-Vest.

Hensikten med dette nettstedet er derfor todelt; først og fremst å være en informasjonsportal overfor våre myndigheter og samarbeidspartnere, dernest være en informasjonskilde for distriktets lokale NRRL-grupper og medlemmer.