Videokonferanse eller videomøte aktiveres ved behov (f.eks Teams eller
Jitsi Meet), gjerne samtidig med fysiske møter ...

X

Right Click

No right click