fareskilt

Videokonferanse eller videomøte aktiveres ved behov (f.eks Teams),
men vi venter fortsatt med fysiske møter inntil videre pga Covid-19 ...

X

Right Click

No right click