NRRL Sambandstjenesten Sør-Vest (SBSV)

Logo NRRL Sambandstjenesten

NRRL Sambandstjenesten er organisert med utgangspunkt i Norsk Radio Relæ Ligas rundt 70 grupper (lokallag) på landsbasis, og tjenesten bemannes av lisensierte radioamatører fra hele landet.

NRRL Sambandstjenesten er radioamatørenes organisering av nødsamband i krise og ved redning, og som sådan er vi også medlem av Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF).

Med utgangspunkt i radioamatørvirksomheten leverer NRRL Sambandstjenesten krise- og redningssamband når vanlige teletjenester faller ut eller mangler, under katastrofer og ved redningsoppdrag.

bilde av sambandshenger
FORF pilotprosjekt i regi av Gjensidigestiftelsen

Norsk Radio Relæ Liga (NRRL)

Logo Norsk Radio Relæ Liga

Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) har siden 1929 vært radioamatørenes organisasjon i Norge. Vi arbeider for å styrke samarbeidet og vennskapet mellom radioamatørene og å høyne det faglige nivået. Vi jobber også med å gjøre amatørradio kjent og ivareta radioamatørenes interesser overfor myndighetene.


NRRL Sambandstjenesten – leverandør av nødsamband

I og med at NRRL Sambandstjenesten har hatt ønske om å følge politiets nye distriktsinndeling med 12 distrikter så har vi forsøkt å være forutsigende nok i vårt eget navnevalg ved å bruke NRRL Sambandstjenesten Sør-Vest.

Hensikten med dette nettstedet er derfor todelt; først og fremst å være en informasjonsportal overfor våre myndigheter og samarbeidspartnere, dernest være en informasjonskilde for distriktets lokale NRRL-grupper og medlemmer.